Neden
Çözüm Eğitim
Kurumları
Rehberlik ve Kariyer Servisi

Öğrencilere eğitim koçluğu yapar, ailevi, kişisel ve akran gruplarıyla yaşayacağı olası sorunlara çözüm yolları geliştirir.

Çözüm’de öğrencilerin okul başarısını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar rehber öğretmenler tarafından planlanır. Çözüm’de öğrencinin sınav başarısı kadar okul başarısı da önemsenir.

Okulda uygulanan sınavlardan önce öğrencinin hazırlığına destek olmak, onların yüksek puan almalarını sağlamak, sınav sonrasında yapamadığı soruları ve konuları tekrar ederek eksiklerini tamamlamak amacıyla takviye dersleri verilir.

Rehberlik servisimiz aynı zamanda YGS/ LYS’ye girecek öğrencilerimize sınav rehberliği yapar, üniversite tercihlerini sağlıklı yapabilmeleri için onlara profesyonel yardım sağlar.

Çözüm özel öğretim kursları rehberlik servisleri öğrencilerin gelişimsel özelliklerindeki farklılıkları dikkate alarak bunların olumsuz etkilerini minimize etmeye çalışır.

Devamına Git
Çözüm'de Başarı Tesadüflere Bırakılmaz

Donanımlı, aydınlık sınıflarda eğitim öğretim çalışmaları sürdürülür. Zengin ve güncel ders araç gereçleriyle eğitim ve öğretim verilmektedir. Sınıflar oluşturulurken mutlak öğrenci başarısı ve koşulsuz veli mutluluğunu sağlamak hedeflenmiştir.


Sınavlar

Çözüm’de tüm sınavlar; Türkiye genelinde değerlendirilir ve öğrencilerin sınav deneyimi kazanması, bilgi eksiklerini tespit etmesi ve zamanı doğru kullanma becerisi kazanması amaçlanır.


Sınıf Belirleme Sınavı

Çözüm Eğitim Kurumları’nda dersler başlamadan önce “Sınıf Belirleme Sınavı” yapılır. Öğretim dönemi başında tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bu sınavın amacı, öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmek ve onları başarı seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmektir. Sınav sonuçları titiz bir şekilde değerlendirilir, öğrenciler bilgi düzeylerine göre gruplanır ve her öğrenci kendi başarı durumuna uygun sınıflarda eğitim görür. Uygulanan sınavların ardından her öğrencinin sınav sonuç karnesi rehber öğretmeni tarafından değerlendirilir, hangi dersten hangi konudan eksiği varsa ona göre ek çalışmalar ya da sınıf değişikliği önerilir.


Çözüm Denemeleri

Öğretim dönemi boyunca uygulanan bu sınavlarla öğrencilerin o güne kadar işlenen konuları ne ölçüde öğrendikleri tespit edilir. Sınav sonuçları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek öğrencilerin çalışması gereken dersler ve konular belirlenir, ek çalışmalar planlanır.


Tarama Sınavları

Öğretim dönemi boyunca uygulanan bu sınavlarla öğrencilerin o güne kadar işlenen konuları ne ölçüde öğrendikleri tespit edilir. Sınav sonuçları değerlendirilerek öğrencilerin çalışması gereken dersler ve konular tespit edilir. Ek çalışmalar planlanır.


Genel Denemeler

Öğrenciler Çözüm Eğitim Kurumları’nın üye olduğu (ÖZDER) Özel Öğretim Derneği’nin ve Çözüm Yayınları’nın Türkiye genelinde uyguladığı genel deneme sınavlarına katılarak, “Bugün sınava girsem kaç puan alırım?” sorusunun yanıtını bulma şansı yakalar. Türkiye genelindeki tüm Çözüm Eğitim Kurumları’nın yanı sıra çok sayıda ortaokul öğrencisinin katıldığı bu sınavlar, MEB tarafından uygulanan sınavlar için öğrencilere önemli bir deneyim kazandırır.


Ek Ders ve Tekrar Dersler

Bu dersler öğrencilerin isteği ve sınav sonuçlarının analizinin ardından duyulan ihtiyaç üzerine yapılır. Rehber öğretmenlerin planlayıp öğrencilere duyurmasının ardından yapılan ek derslerde öğrenciler anlayamadıkları konuları tekrar etme, soru çözme olanağı bulurlar.

Randevulu Ders Sistemi (RDS) derse katılamayan ya da işlenen konuyu yeteri kadar anlayamadığını düşünen öğrenciler çözümnet üzerinden öğretmenlerinin boş olan saatine randevu alarak birebir ders çalışırlar.


Soru Çözüm Günleri

Öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından planlanan bu çalışmada “derslere ayrılan” sınıflarda ders öğretmenleriyle bir araya gelerek bol bol soru çözer, öğrendiklerini pekiştirirler.


Ek Deneme Sınavları

Öğrencilere, derslerde gördükleri konuları kapsayan ek deneme sınavları uygulanır. Öğrencilerin sınav alışkanlığı kazanması amaçlanır.


Ölçme - Değerlendirme Çalışmaları

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları, rehber öğretmenler ve bilgi işlem çalışanları ile birlikte yürütülür. Uygulanan sınavların ardından öğrencilerin genel başarısı ve ders başarısı hakkında bilgi edinmek, konu eksiklerini saptamak amacıyla sınav sonuç karneleri büyük bir titizlikle incelenir. İstatistiki analizler yapılır. Ek çalışmaların yapılması amacıyla, ders öğretmenleri, danışman öğretmenler sınıf ve öğrenci durumları hakkında bilgilendirilir, önerilerde bulunulur. Tüm bunları veliler web tabanlı -cozumnet- otomasyon sistemi üzerinden takip ederler.


Acil Çözüm Merkezi (AÇM)

Çözüm’de öğrencilerin uygun bir ortamda ders çalışmalarını, araştırma yapabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan çalışma salonları bulunmaktadır.

Ders dışında kalan vakitlerini burada ders çalışarak değerlendirme olanağı bulan öğrenciler, çok sayıda hazırlık kitabının bulunduğu AÇM’de gün boyu okul derslerine ve sınavlara çalışabilir, gerektiğinde öğretmenlerinden destek alabilirler.

Devamına Git
Dijital Teknolojiler

Sınav sonuçlarının tamamına, grafiksel inceleme ve karşılaştırma imkanı sunar, Öğrencimizin haftalık ders programını takip edebilirsiniz, Öğrencimizin girmediği dersleri gün gün, saat saat görebilirsiniz, Sizlere gönderilen mesajların tamamına buradan ulaşabilirsiniz, Öğrencimize, tarafımızdan verilen ödevlerin veriliş ve kontrol tarihleriyle yapılıp-yapılamama durumunu buradan kontrol edebilirsiniz.

Cepte K12: Cep telefonunuza indireceğiniz ASİSTO uygulamasıyla, öğrenci ile ilgili bütün bilgilere cep telefonunuzdan ulaşabilirsiniz.

Açık Anlaşılır Sınav Analizi: K12'ye giren her veli veya öğrenci sınav sonuçlarını tablolardan, sınavdaki netlerini ve puan durumunu görebilmektedir.

Etkili Kontrol: K12 ile veliler istedikleri an öğrencilerin ödevlerini, devamsızlıklarını, sınav sonuçlarını anında kontrol edebilirler.

Herkese Her İhtiyaca Göre K12: İdareci, öğretmen/öğrenci istediğinde K12'ye kendi şifresi ile girip kendi alanlarıyla ilgili önemli bilgilere ulaşabilmektedir.

Yenilikçi K12: K12, Milli Eğitim'deki yenilikleri anında uygulamaktadır.

destek@k12net.com: K12 ile ilgili merak ettiklerinizi anında email yoluyla soru-cevap şeklinde öğrenebilirsiniz.


BİLGİ BENİM

Hazırlanan eğitim portalı ile öğrenciler derslerini etkileşimli olarak işlemekte, tüm içeriklerden bireysel olarak da faydalanabilmektedir. Öğretmenler portal içerisinde bulunan ödev, ders ve sınavlarını kendi belirledikleri zaman aralıklarında öğrencilere uygulayabilirler.

Ayrıca öğretmenler başka hiçbir materyale gerek duymaksızın dersleri Akıllı Tahta Ders İçerikleri ile işleyebilir, veliler ve kurum yöneticileri öğrencilerin portalda yaptıkları tüm faaliyetleri takip edebilirler.

Devamına Git
Güçlü Eğitim Kadrosu

Çözüm; eğitimin temel ögesinin insan olduğunu bilir, bu bilinçten hareketle başarılı ve idealist nesiller yetiştirmek üzere alanının en iyileri olan öğretmenleri kadrosuna dahil eder.

Çözüm’de öğretmenler mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahiptirler. Bununla birlikte bilgilerin tazelenmesi, yeni gelişen eğitim trendlerinin takip edilmesi ve mesleki gelişimin devamlılığının sağlanması için öğretmen kadromuzu sürekli bir biçimde hizmet içi eğitime tabi tutarız.

Çözüm’de öğretmenlerimiz branşlarıyla ilgili uzmanlık ve tecrübenin yanı sıra güçlü bir eğitim ve iletişim yeteneğine de sahiptir. Çözüm öğretmenleri, öğretmen olma bilincine “Çözüm’de öğretmen olma” sorumluluğunu da eklemiş; yeniliklere açık, teknolojiye yatkın eğitimcilerdir.

Çözüm Kursları eğitim kadrosu, öğrencilerini daima en öne geçirmek coşkusuyla motive olmuş profesyonellerden oluşur.

Devamına Git
Sınavlara Hazırlık

Çözüm Kursları’nda öğretmenlerimiz, öğrencilerin hem okul derslerine yardımcı olurlar hem de onları TYT/AYT’ye hazırlarlar.

Çözüm’de yapılan çalışmalarda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; zorlamaya değil, istekli olmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir.

Öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Çözüm’de başarma süreci, kazanmak veya birinci olmakla ilgili değil; bir yarışı iyi koşmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmakla ilgilidir. İşte bu yüzden Çözüm’de, öğrencinin gerçek performansı ortaya çıkarılarak en iyi sonucu alması, kendi kulvarında birinci olması amaçlanır.

Çözüm Kurslarında öğretmenlerimiz öğrencilerin hem okul derslerine yardımcı olurlar hem de TYT/AYT’ye hazırlarlar.

Devamına Git
Çözüm Yayınları
Ortaokul, Lise ve Sınava Hazırlık Çalışma Kitapları
Çözüm Eğitim Kurumların"da her dersten ünite bitiminde kazanma odaklı ödevler verilir. Ödev takibi ve kontrolü öğretmenler ve yönetim tarafından yapılır. Başarı için her öğrenci bu kurala uymak zorundadır.
Beyaz Kalem ile Bir
Var
yeni bir sayfa açıyoruz
Tüm derslerimizi atölye ortamında işleyerek Tarihi döneminde, Coğrafyayı ikliminde, Felsefeyi akımında gerekli ritüel ve ekimanlar kullanarak kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz
Beyaz Kalem 27 yılı aşkın süredir eğitim sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda öncülük eden Çözüm Eğitim Kurumlarının Bir Markasıdır